Extremos ¿tócanse ou chocan?

OUUUUuuuu

Segue o debate do "estatut". Ningúen lle poderá nega-la virtude de por a organización territorial do estado e as relacions entre as diversas administracions sobor da mesa; mágoa que sexa na mesa dos políticos e os medios de in-comunicación e non se consulte de xeito global ó POBO SOBERANO.

Os extremos son: pola banda do nacionalismo español O PP e as súas contínuas chamadas ó medo rupturista, contan coa inestimabel axuda de individuos como Bono, Ibarra e Paco "o da bandeira". Como dí a miña asesora politica:Si por estes fora seguro que Isabel e Fernando non casaban.... Pola banda dos nacionalismos periféricos e deixando fora da análise (que non esquencendo) o emprego da violencia física (a coactiva emprégana ámbolos bandos) hai certas posicions radicais incomprensibles por moi argumentadas que se atopen e outras que me desconcertan.

Neste derradeiro grupo inclúese o derradeiro artigo de Brais Prego de Montaos (sospeito que 'alter ego' de Suso de Toro) que ven a dicir que a non aceptación do estatut (insistimos aprobado polo 90% dos representantes do pobo catalán) non faría mais que acelera-lo proceso sececionista catalán. Emprega para elo o paralelismo co proceso de independencia de Eire deixando caer que, naquela ocasión o Sein Feinn so obtivera o 73% dos deputados por Irlanda e ainda así se constituira o parlamento irlandés independete (Dail).

¿u-lo quid da custión?. Moita xente da rúa opina que se trata dun tema de cartos..."os catalans sempre pensando na pasta"; mais non piden ren que non exista xa baseandose iso sí en instrumentos tan medievais como a monarquía (falo dos Fueros) i eu coido que xa é horas de que cada goberno 'autoanémico' se faga responsable de recauda-lo que gasta. O que non sería de recibo e deixar de manter uns fondos interterritoriais de compesación pois até os cutres da UE os teñen.

Eu sego a teimar conque o tema principal é a inexisténcia dunha capacidade decisoria por parte dos cidadans no canto a como se organiza o estado politica e territorialmente.
Publicar un comentario