Jran D Polemica

OUUUUuuuu

E colleu Bieitiño e sacou os pes do tiesto. Nun movimento cualificado como meditado sacaron o sacho do rego e foron a pola directora xeral de Politica linguistica e tamén a por "Pacochet" ó que calificou de 'delincuente'.

Desta non puiden conterme e me sumei ó "ruido do foro"; trascribo eiqui o dito coa esperaza de que este oubeo non sexa en vano.

"ACORDO SOBRE BASES PROGRAMÁTICAS PARA A ACCIÓN DA XUNTA DE GALICIA QUE ASINAN OS GRUPOS POLÍTICOS PSdeG-PSOE E BNG:"(enlace a .pdf 73 Kb.) "5. EDUCACIÓN, LINGUA E CULTURA" "LINGUA"
A Xunta promoverá unha política de recuperación de falantes da lingua do país e de extensión do seu uso normal en todos os ámbitos da sociedade.
Asemade, potenciará o intercambio cultural cos países de lingua oficial portuguesa, no cal se atribuirá un papel de relevo aos medios de comunicación públicos. Outras medidas contempladas son:
- Desenvolverase o plan xeral de normalización lingüística aprobado polo Parlamento en 2004, con dotación orzamentaria, programación e avaliación anual.
- Crearase unha Institución para a promoción exterior da lingua e da cultura de Galicia.
- O goberno galego empregará a nosa lingua de forma sistemática en todas as súas comunicacións orais e escritas e promoverá o seu uso normal nos servizos e dependencias da Administracións autónoma e das Administracións locais. Garantirase en todo caso o dereito dos cidadáns a ser atendidos en galego en todas as súas relacións coa Administración.
- A Administración galega velará polo cumprimento estrito do Plano Xeral de Normalización Lingüística tanto no seu funcionamento interno como nas relacións con outras institucións de Galicia e cos cidadáns.

Dende o primeiro día Mendez Romeu incumpre este acordo que él mesmo negociou; o seu mentor (pacochet) incumpre sistemáticamente e con alevosía a lexislación en tódolos aspectos relacionados co galego.

GALIZA é un termo aceptado pola normativa vixente i é aplicable administrativamente dende o momento en que a normativa o recoñece como oficial.

A camisola é horrenda como o feito de ter como prioridade ter unha selección dun deporte profesional (si, é o que ten mais raigame. ¿e qué?) abocado ó fracaso. De ter necesidade da presencia internacional dos nosos deportistas para reafirmarmonos como NACIÓN escomencemos por apoialos individualmente (escomenzando por David Cal e Gomez Noia por exemplo) e colectivamente :Unha seleccion de hoquei a patins ou de balonman tería mais perspectiva de exito e pode que atopasen menos trabas por parte do nacionalismo español. E como a camisola é horrenda pois casequeme aledaría que houbese que repeti-lo proceso de deseño. Que rectificar é de sábios.

Edición 24 de OutubroSeica até os membros do goberno galego pola banda do BNG incumplen o acordo arriba mencionado. Cito do Foro de Correr en Galicia:
Entiendo que siendo la carrera en Santiago,capital de Galicia,con la presencia de la nacionalista conselleira de educación y deportes, se debiera utilizar como lengua oficial de la carrera, la que es oficial y propia de Galicia.Ni por escrito,ni por palabra (acto entrega premios) se utilizó
para nada el Gallego. Las autoridades deportivas ( conselleira,secretario
Xeral para o deporte, etc.) debieran promover la normalización y utlización del Gallego en el ámbito deportivo.
No se puede entender una carrera en Santiago, y sobre todo en el momento actual, que menosprecie por escrito y por palabra la utilización de nuestro idioma propio y oficial.
.

Eu non quedo ós protocolos de entrega de premios (para min ter gañas de participar é un premio) e non podo saber si o mencionado comentário é verdade mais de selo meréceme a mesma ou mais repulsa que a actitude de Mendez Romeu pois Xela tamén estivo na comisión negociadora e coñece e debera sentir a importáncia do exemplo. E non me vale que se diga que había participantes de fora... se cadra os Keniatas e demais entenden o castelan.
Publicar un comentario