"Y aún recuerdo aquel ayer..."

OUUUUuuuu

Era unha vella canción que veu a min mentres estaba na anoxia dunhas duras series e me lembrei con ela dunha FEIRA DO COCIDO hai xa tanto que non sei cando foi; se cadra foi a famosa feira do "abrazo de Lalin" entre Cuiña e Rajoy; non sei...

Non por anunciada nen por agardada foi menos polémica a presentación da candidatura de Xosé Cuiña á presidencia do PPdG. A escenificación a min non me gustou e, como din nalguha páxina das xurdidas ó redor deste debate, " En breve, comenzarán a llamarle el candidato esperpéntico o algo por el estilo". Nese lugar pasaron cousas importántes para min (e supoño que para moitos de nós) e non me gusta velo 'contaminado' pola política.

Do resto do acontecido nesa presentación e mellor que vos informedes na páxina xa citada ou na Non oficial do PPdG, tamén hai un blog de blogger sobor do tema.

As reaccions dos outros implicados no proceso van, en xeral polo agardado mais; a min (ignorante) chámame a atención a 'desmesurada' reacción de Cacharro e a resposta de Fraguestein á proposta "galeguista" (un galeguismo esperpéntico/Valleinclanesco? moi significativo.) de Cuiña. A primeira cheira a pacto Barreiro-Cuiña, a segunda cheira a medo a unha escisición ou, se cadra, á mesma lembraza que comentei ó inicio deste post.

I é que aquel día de Febreiro no palco da feira do cocido (Ese si que é un lugar solemne para chegar ó común dos mortais) Xosé Cuiña afirmou, caseque xurou, que él se retiraría cando se retirase Fraguenstein...
Publicar un comentario