Precencia do Bierzo, ausencia do galego

OUUUUuuuu Ollando os programas electorais das ainda non ben rematadas eleccions locais puiden, aplicando o 'pensamento lateral', decatarme do que NON puñan... Por sorte non había nen houbo, que eu souber, nengunha referencia a ningun conflicto linguistico... de feito só nun artigo moi concreto atopei referencia a tal situación no panel político berciano.

En troques O Bierzo SI está presente na política galega como ben reflexa a derradeira proposta non de lei aprobada no parlamento galego que, si ben coa priemira e normativa intención de apoiar ó galego das zonas limítrofes á Galicia administrativa, fai un deseño de presencia destes territorios na vida do país. Mais falta ainda moito para que se poda dicir que a administración galega non vive de espaldas a estas 'zona de lindes' por exemplo no plano empresarial... no plano do desprazamento de persoas para servizos... no establecemento de asociacions ou iniciativas conxuntas que, igual que os programas intereg fan nas fronteiras estatais, axuden a integrar esforzos con semellantes liñas estratexicas.

Porque non se entende que un espazo natural teña por límite unha fronteira administrativa (podería facerse unha canteira ou unha incineradora ó pé mesmo dun parque natural), non se entende que unha empresa teña que renunciar ás subvencions para a normalización linguistica por se instalar en solo industrial a 30 Qm do límite administrativo si nese territorio tamén se fala galego e se dí querer fomentalo, non se entende que os planos de mobilidade e transporte público ignoren á maioría dos desprazamentos que fan os habitantes dun entorno concreto (leede Valdeorras) cara ó principal núcleo urbano dun deses territorios (leede Ponferrada)...
Publicar un comentario