Silencio na escea... Rodando e...

OUUUUuuuu

A min NON me sorprendeu a declaración do fin da tregua de ETA e teño ven claro que, en realidade o proceso finara antes do antentado de Barajas...
eu que coido que a oportunidade de paz pasou, non lle vexo mais sentido á actual polémica que manter unha apariencia de "estado de sitio" na confrontación política polo escaso pastel das persoas que votamos consciente e reflexivamente
... e logo se mantivo unha especie de 'man aberta' en tanto que se brindou a oportunidade de participar no xogo político si se aceptaban (cando menos na apariencia) as regras "retocadas" da lei de partidos. Coa liquidación do 60% das listas do entorno abertzale quedou claro que o goberno non cedía mais aló do marco legal e que ETA non permitiría ó seu entorno político unha mínima cesión formal de rexeita-la violencia.

Mais; ¿a quen perxudica este anuncio do fin da tregua?. Eu xa mencionei que dentro da oposición había quen sentía o valeiro dun verdadeiro programa de oposición/alternativa política
moitos alcaldables do partido que piden outras iniciativas para se apoiar nelas nas campañas electorais
por ter o PP todo o peso da súa maquinaria mediatica cargada no tema ETA e no complot do 11-M.

O futuro é da PAZ ainda que agora semelle lonxano; a miña analista mais eu coidamos que un confilcto tan longamente enquistado só cabe a opción dialogada porque nen a violencia dos uns, nen o mellor deseñado e apoidado plano de confrontamento xurídico-policial; conqueriron move-lo statu quo dunha porcentaxe de poboación que apoia (pode que tan libremente como os vellos carretados de calquer residencia) ás listas abertzales. Co engadido do troco no reparto representativo en Navarra que porá en evidencia, cando menos, que se trata dun territorio e dunha cidadanía cun importánte papel nos futuribles procesos. Teñen agora os partidos políticos en Navarra (e mais ainda en Iruña) unha oportunidade de escenificar un entorno de diálogo sen imposicions facendo cada un o seu papel.

A Acción se debera concretar nun contexto que, aceptando falar de TODO, aceptase que; para que ese díalogo fose posible, en primeiro lugar debería de se producir un auténtico remate da ameaza violenta.
Publicar un comentario