15 días de Abril

OUUUUuuuu... Tiña eu dúas opcions para estes días de intenso mirar atrás e xa me decidira por unha: O mutismo. Mais os acontecementos sempre son un motivo para o troco e xa os discursos da pasada semana na carreira de San Xerome me fixeran pensar que non ia poder pasa-la quincena en branco.

Mais o decisivo veu, como non podía ser doutro xeito, pola vía consaguinea pois non somos mais ca un fato de xenes autoreplicantes e as nosas medio copias constituen a nosa principal flaqueza

Así, ó repasaren as leccions correspondentes a esta semana da asinatura de "coñecemento do medio" do meu amigo pequeno (10a) me atopei dicindo:"falso", "incorrecto", "mentira", "iso é o que queren que penses"··· e tiven que deixar que fose a compañeira a que seguise que non fora ser que suspenderan ó cativo por dicir que:
  • España é un estado democrático: Dubido delo por seren a cabeza do estado herdanza, por que os representantes electos non están ó dispor dos votantes, polo escurantismo na confección das listas, pola falla de proporcionalidade do sistema electoral...
  • Se poden expresa-las ideas: Falso; calquera fala mal da monarquía ou de persoas con poder.
  • Os cidadans temos os mesmos dereitos e deberes: Menos os membros da familia real, os deputados e representantes autonómicos, os xuices, os altos mandos militares...
  • Un partido politico é unha agrupación de que defenden as mesmas ideas sobre a forma de gobernar: Non, "Un grupo de individuos dirixidos por uns cantos que teñen as mesmas ideas sobre a forma de se forrar"
  • Os partidos; redactan un programa para explicar as súas ideas. Nada mais lonxe da realidade; redactan un programa para enganar ós votantes que non o teñan claro xa.
  • Elecciones: O partido que obtien a maioria dos votos forma o goberno e o resto dos partidos elexidos constitue a oposición. ¿como?; Xa estamos coa leria da 'maioría natural'.

O único co que concordo do que dí e que: "Os partidos designan ós seus candidatos"... pois é verdade, os designan como antes deus designaba ós nobres.

Sorte que él é un espiritu libre e xa distingue un pouco canto hai de certo e de 'medio certo' no que lle dín.

15 días de Abril que corren entre o nacemento dunha esperanza e o remate dunha aventura; nos que celebramos revolucions que fracasaron no triunfo e lembramos accidentes que NUNCA deberan voltar a suceder...

Contradictoriamente o sainte ministro Caldera dixo dende o púlpito das súas excelencias que " a sociedade troca... a nosa constitución (30 anos xa) segue vixente". A ver como se come eso.
Publicar un comentario