Deputado obre@

OUUUUuuuu... Así que as deputadas están discriminadas porque non poden pedi-la baixa maternal e no existe a conciliación laboral e familiar. Pois o "empresario" que somos tod@s terá que por os medios ó mesmo tempo que pon os medios para poder rescindirllelos contratos antes do seu remate ós que non cumpran co seu traballo.

Claro que lles deben permitir votar uns por outros, ou dende a casa, ou avisalos nos bares dos arredores da carreira de san xerome como ós ingleses... Para iso sí son traballadores, para rendir contas son "electos" e só cada catro anos.

Se teñen un estatuto xuridico especial algun inconvinte se ten que ter. Se unha deputada quere ter fillos igual nesa lexislatura non se debera presentar... ou se cadra debera facelo constar, ou tamén podería ser sustituida temporalmente polo primeiro suplente da súa lista electoral (ou polo seguinte mais votado da lista se se fixeran abertas).

O que quero dicir é que o plantexamento debe ser mais amplo; non só recabar dereitos para os representantes senon tamén para @s representados.
Publicar un comentario