Outra de Inseguridade

OUUUUuuuu

A loita das grandes compañías por manter o seu exceso de beneficio (usura) levaas a empregar canons para matar moscas. Sony engadiu varios sistemas de seguridade nos seus CDs de música e, ademais, incluiu un tipo de software dos empregados polo hackers para pasaren desapercibidos nos seus ataques os rootkits. Esta inclusión de software que se instala e funciona sin o consentimento do propietario do PC saiulles mal pois non só serve para que alguns hackers se divirtan senon que, por riba, pon en evidencia á L$$I pois se chega ó paradoxo de que desinstalalo pode ser delicto.

Cando o dano xa esta feito e diante da avalancha de criticas Sony decidiu retira-lo sofware dos seus CDs.

De tódolos xeitos e á vista do acontecido eu vos recomendo que engadades o rootkitreveler ó voso arsenal anti-spyware (ad-ware, spy bot etc.)ide por Kriptopolis se queredes mais info.
Publicar un comentario