Propiedade

OUUUUuuuu

Nestes días nos que a polémica política semella centrada na metafísica pedagóxica e no revanchismo barateiro (digo eu que de facer boicots que llos fagan a "La caixa") eu ando preocupado polo baixo que está a caer quen hai 3 anos nos deu exemplo de dignidade i eficacia.

ADEGA está a vivir unha crise supostamente 'personalista' mais que está a manchar e derramar un capital que se erguiu recollendo e limpando cando outros asubiaban... A tritura non ven, non por que existan diferentes candidaturas e porque estas se enfronten de xeito persoal; ven, porque as acusacions de aliñamento partidista de estas candidaturas restará efectividade á actividade de denuncia e as actividades de difusión e defensa do noso capital meioambental.

Porque de non seren por organizacions coma estas que difunden e defenden o valor común e universal do meioambente a esperpéntica situación que se está a viver en "El algarrobico" sería algo común. ¿Poden uns veciños e un concello decidir qué se debe conservar e que non? ¿Non é un roubo a tod@s o que alí queren facer 'legal'? ¿U-los boicoteadores-xusticieiros pedindo que ningúen veranee nun lugar "roubado"?.

A herdanza que de nós reciban as futuras xeracions será o seu capital e a nosa lembranza. Non permitamos que a cegueira e a ambición temporal a estrague.
Publicar un comentario