Campañas

OUUUUuuuu
Cal e area son os resultados da vida, hai derrotas que, sin convertirense en victorias, deixan de selo e victorias que; debido ó esforzo, ás concesións ou á manipulación, son talmente pírricas.
.

Stopbolkestein
Así, coido un éxito en termos xerais o resultado (até o de agora) da directiva sobor da liberalización dos servizos na UE na que Stopbolkestein seguirá a ter un papel importánte na súa vixilancia pois ainda queda moito por andar...

O consello europeo ten que facer outra proposta e alí veremos que sucede...

Constitución Europea
O 'impass' do Tratado polo que se establece unha Constitución para a Unión Europea causado polo NON de estados tan senlleiros como os Paises Baixos e Francia ten o seu reflexo no cadro de ratificación no que podemos ver como a República Checa, Dinamarca, Portugal, Suecia, Irlanda e o R.U. da Gran Bretaña teñen suspendido o sistema de ratificación ( parlamentar e/ou referendum ) e mesmo en España a suposta reforma constitucional que sería precisa está nunha segunda fila (¿incluirana no "lote Leonor"?). Até o "plan D" semella paralizado á espera dunha decisión do novo goberno alemán.

Eiquí a cuestión será: ¿Convocará ZP un novo referendum si o TCUE é reformado?; ¿Qué argallará o PP para non aliñarse co P$o€?... Agora que lles deu polos referendums; ¿Proporán eles un? "TODOS TENEMOS DERECHO A OPINAR".


Nas campañas abertas hai que estares moi atentos á de Concordato.org pois neste trimestre se deberán produci-las negociacions sobor do sistema de financiamento da igrexa toda vez que a Comisión Europea ten requerido a España para que esta asociación (si, a igrexa É unha asociación) pague o I.V.E.
Concordato.org
Os amigos de Concordato.org invitanos para que requiramos da Vicepresidenta primeira e do Ministro de xustiza (encargados de tales menesteres) que se fagan públicas as datas e lugar das ditas negociacions para poderen exercer o dereito de manifestación así como para facer entrega das 70000 sinaturas recollidas até o de agora e; curioso (ou non), que non teñen conquerido nenguha repercusión mediatica...


As campañas contra da monarquía estan a tomar bastante pulo tanto o movemento popular contra da monarquía como o Manifesto contra da monarquía. O autor deste último ten entregado unha solicitude no congreso dos deputados para que se abra un proceso que conduza á terceira república. Podendes descarga-lo modelo en galego i envialo por trámite administrativo (certificado + acuse de recibo).

Agora estase a plantexar unha demanda contra o cidadan Juan Carlos de Borbón perante un tribunal militar por manifestarense políticamente... como lle sucedeu ó Tenente xeral José Mena Aguado sería de agardar un ARRESTO DOMICILIARIO (ou non).


Hai xa ben tempo desto...
Os que pensarades que a miña teima cos RDIF se aproxima á paranoia podedes ter por seguro que en 5 anos levaredes un no peto queridades ou non (senon dentro do corpo...) as contínuas campañas de MEDO no medios de in-comunicación van conquerir que "GH" semelle unha casiña de bonecas...Saberán onde andamos, que mercamos etc... Sorte que o hacking xa nos está a botar unha man.

A aprobación polo parlamento galego da ILP Rios (Iniciativa Lexislativa Popular) é o resultado de outra campaña exitosa pola que sentires optimismo ainda que haberá que seguirmos atentos pois nin o tema das minicentrais está pechado nin era esa a única fornte aberta no eido do conservasionismo en Galiza.


Publicar un comentario