Foron ereccions e non eleccions

OUUUUuuuu

Co tema do permiso por paternidade que próximamente vai a emprega-lo 'vice' mais de un non sae do seu asombro...

I é que si botamos contas nos días que ós cidadans nos tocaba escoitares os discursos políticos supostamente encargados de nos convenceren a prol de tal ou cal opción Anxo andaba pluriempregado viaxando i 'empurrando'... ¿ou foi o "subidon" da noite electoral (sería 'erectoral')?.Notábaselle que o emparellamento é beneficioso para a saude. Bueno, como quer que sexa NORABOA e que todo discurra con normalidade.

Nestes centoepico días de BI-goberno (si, algo de descoordinación hai, ¿non?) os claroescuros son constantes; o presidente é un Guadiana e Suarez Canal está a dar un nivel bastante impresionante do que debe ser un gobernante que se esixe o mesmo que pedía dende a oposición.

Nota 'familiar'

¿Non notades certo troco nas actuacións da conselleria de medio ambente dun tempo a esta parte?.

Ainda que hai quen non está de todo conforme o certo é que algo se vai conquerindo do moito que hai por facer e que dende certas posicions hai que escoitar a tódalas partes e actuar con mesura ainda a risco de estragaren un capital tan delicado e dificultoso de recuperar como é o medio ambental.

Agora que vou indo vello decátome que as verdadeiras reformas teñen que ser así; pausadas, hai que chegar, ollar, estudar a situación (sen caer na parálise) e "amoldar" os nosos proxectos ás realidades atopadas. Iso debe ser o asunto do "Sentidiño".

Marcha xa o FragasaurioDito e feito; unha das personalidades que mais marcaron ó noso país no derradeiro medio século volta "ó servicio de España" (¿e algunha vez non estivo a él?) deixando, iso sí, o fedento sabor dunha amizade rota. Eu non teño moitas dúbidas sobor de quen VOTOU EN BRANCO na súa desiganción coma senador en representación de Galiza. A ver si conquire saca-la reforma da cámara alta da lameira na que se atopa e se "encaixa" na reforma constitucional (insisto) como cámara de representación e coordinación territorial.
Publicar un comentario