Intolerantes e provocadores en todas partes os hai.

OUUUUuuuu

A miña comentarista política hai tempo que o dí... as persoas compórtanse na vida pública coma nenos. Durante 8 anos cada volta que o goberno do PP recibía unha crítica argumentada ou non a súa resposta era a dun neno despeitado: "E ti mais, e ti peor", cando se lle criticaba por apoiar os plans do conglomerado Bush (porque estou seguro que ese non planifica nen a súa hora do baño) respostaban "Si, mais o meu pai ten..." ou "meu pai é...". Cando perderon o combate de manipulacions que foron os cómicos (si, pon cómicos porque votar nesta protodemocracia dame risa) de Marzo de 2004 escomenzaron como un neno "Foi falta; non vale, eu empurrei, mais tí tamén..." Logo, cando se constituiu un goberno alternativo i este escomenzou a face-las reformas que prometera "Eu así non xogo, non xogo e non xogo...".

Agora vemos dous exemplo de NENOS patalexando porque outro lle dixo non sei o que ou lle pintou non sei que cousa... i estiveron faltos de tempo para sacar a natureza animal dos homes.

Así non imos resolver ren.
Publicar un comentario