A mais grave das fallas

OUUUUuuuu

Xa fai moito que reflexionei neste tema mais voltoume á mente nestas horas pola coincidencia da publicación de dúas listaxes similares, mais non idénticas nen na súa orixe nen no seu valor, dos "pecados capitais".

A nova humanidade que semella albiscarse ás veces polo medio das barbaries e as baixezas dos telexornais ten entre as súas constantes prescindir dos clásicos "pecados capitais" (Soberbia, Avaricia, luxuria, ira, gula, pereza i envexa) chegando incluso a enaltecelos dentro dos ideais "neo-con"; Tal é o caso da avaricia e a soberbia das nosas clases dirixentes ou da pereza e a luxuria das hordas que enchen os locais tódalas noites...ou a envexa deste que suscribe.

Unha das listaxes de novos pecados das que falo saiu a conto dun acontecemento como foi a visita de Eduardo Galeano a Compostela estes días; este escritor falounos da riqueza da nosa sociedade e da carga de culpa que ten (temos) da pobreza do resto do mundo e citou esta lista de pecados:

 • "Ser superbranco"
 • "Ser supermacho"
 • "Cuspirlle ao espello"
 • "Exprimir ao próximo"
 • "Matar ao mundo"
 • "Mentirlle á vida"
 • "Obedecerlle ao medo."


Nela percibimos a preseza de valores vellos mais tamén de valores novos que nos deberan guiar na nova realidade mundial á que nos enfronta a "Tontalización" (ou como dixeron os RHCP a 'Californication') na que pedi-lo galego na escola é mais crime que apoiar a un exercito que invade un pais matando 20000 persoas.

A outra listaxe non provén do noso medio e non ten unha orixe reflexiva e argumentada mais resultame curiosa e salientable i é a que publica a BBC na súa web na que fan unha enquisa (O ceo e o inferno nunha enquisa) que conclue cales son as actitudes peor vistas polos británicos:
 • crueldade (39%)
 • adultério (11%)
 • fanatismo (8%)
 • deshonestidade (7%)
 • hipocresia (6%)
 • envexa (6%)
 • egoísmo (5%)

Sorprendeme a alta porcentaxe do adulterio... ¿realmente son unha sociedade tan moralista?; dende logo si que é un sitio onde os políticos son 'defenestrados' por asuntos desa índole, non como eiquí que os que mais se opuñan á lei do divorcio foron os primeiros en facer uso dela e algún mais de unha volta.

Eu, que ainda me sinto novo (por non decires neno) sego a pensar que a peor das fallas é FALLARSE A UN MESMO.
Publicar un comentario