As abellas

OUUUUuuuu

Onte á tardiña ouvin a nova da preocupación que está a causar nos Estados Unidos a desaparición de milleiros de colmeas dun xeito case misterioso. Tentei chuza-la nova mais cheguei tarde; tardei en percura-lo suplemento da "Cerna" de Septembro de 2005 (nº 47) que falaba da importancia deste insecto para a humanidade e como se viñan vendo afectadas dun xeito lento polo emprego de pesticidas (ou masivamente como en Francia en 2004) e por outros perigos ambientais ata o punto de os definir como "sensores bioloxicos" dos problemas medioambientais.

En diversos artigos e investigacions se sinalan causas do mais variopinto para este gravísimo problema e todos eles de mala solución existindo moita desorientación sobre o tema.

A min semellame que se trata de un acumulo de causas nas que pode que se atope o troco do clima e as súas consecuencias sobre as especies animais e vexetais mais tamén cousas tan sinxelas como o emprego de millo transxénico, unha afección microbiolóxica ou, incluso, o incremetno de ondas electromagnéticas como consecuencia da implantación das redes de comunicacións avanzadas. Tamén se apunta á posibilidade dunha desorientación masiva por mor das emisions solares como hai 50 anos...

O perigo é evidente pois; como xa dixo Einstein: "Si as abellas desapareceran da terra ó home só lle quedarían 4 anos de vida; Sen abellas non hai polinización, non habería plantas, non habería animais... non habería humanidade".
Publicar un comentario