As colas das embaixadas

OUUUUuuuu

Nesta seman xantamos cunhas tias que temos no Brasil e que veñen cada certo tempo a renova-la documentación pois aló teñen "a permanente". Comentan como nos derradeiros anos se nota cada volta mais xente facendo colas nas embaixadas e debullando de memoria a árbore xenealoxica familiar e o concello de orixe da cada un deles para poder demostar que cumpren os criterios precisos para acada-la nacionalidade.

A miña mente quenturenta uniu esto á probada presencia de axentes electorais de TODALAS formacions con opcions de gobernar nalgun concello galego e que ,a lo menos no 20% dos mesmos, o voto emigrante será decisorio do resultado electoral.
Non me queda mais que admitir que novamente nos veñen a estafar pola vía da modificación do censo e, dende logo, non é de estranar que moitos candidatos inicien aló as súas campañas con ou sen apoio oficial da administración..

Achégase unha nova miragre do "voto dos mortos", unha miragre dupra; non só votan senon que ainda que se demostra non se anulan os resultados das mesas co peregrino argumento de que os mortos-votantes non alteran o resultado sen entrar no centro da cuestión que é que non se pode garanti-la limpeza do proceso si se poden dar eses erros e, polo tanto, habería que anulalo.
Si se tratase dun xuizo ¿cal sería a reacción do xuiz?. Se fose un procedemento administrativo, ¿concederíase a subvención?.

Que lonxanas estan as promesas de limpeza no proceso electoral, que grande capacidade de transformación ten o poder que o que antes era intolerabel agora é unha situación de xustiza. Eu teño que me identificar persoalmente na mesa electoral ou perante o funcionario de correos para poder votar, outros...

Votos de mortos, votos mercados, votos carretados, votos emitidos por medo a "o que me poden quitar: a vida -terror-, a pensión, a vaca...", votos emitidos cegamente (sen reflexión nen análise), votos "ós meus"... I eu perdendo o tempo lendo os programas e acudindo a actos para tentar tomar unha decisión responsable co futuro da cidade onde vou morar coa miña familia; ¿será que son un 'pringao'?, será.
Publicar un comentario