¿Debatiron?

OUUUUuuuu... O bipartidismo está servido; só que os dous contrincantes pensan que son eles os gañadores i é certo; a perdedora é a DEMOCRACIA que voltará a pasar de longo nun día para seren ignorada durante catro anos mais.

As manienquisas (enquisas manipuladas) outorganlle pouco ou nulo impacto ás aparicions estelares de "Ciudadanos" e "UPD" que semellan non acadar ese papel de bisagra que tanto precisa todo bó bipartidismo que se precie.

Faime gracia que falan de situación ingobernable cando a xente pode dispor da súa representación dun xeito proporcional acadándose nos parlamentos un autentico reflexo da multilateralidad da sociedade da que emana. En troques, os salva patrias democratas ben alimentados cos cartos que se manteñen nas segundas liñas nos queren facer crer a tomadura de pelo do 'voto útil' ou da 'abstención por dúbida' que non sei que me resulta mais insultante porque que queiran dirixi-lo meu voto sen outra proposta que "ou nós ou o lixo" eme tan incoherente como quen dí "xa que non nos vas votar -que só queremos que nos voten os de sempre- polo menos non lles deixes seguilo facendo tan mal".

Bueno, coido que, salvo nova desgracia vai se-lo derradeiro post sobre este tema antes da traca final...

Votemos malditos, votemos mais fagámolo só pensando no que nos propoñen os representantes que imos a elexir e quen son eses representantes.
Publicar un comentario