Cousa boa o de Lisboa?

OUUUUuuuu.
Boa ou non vánola facer tragar e, o peor de todo, a mesma xente 'demócrata' que SI fixo un referendum para o TCUE agora non o vai facer. Vese que é unha estratexia para que Francia e Holanda (sobor de todo) non se arrisquen a outro NON.

Sabedes que levo tempo dándolle voltas ó tema; envieille un escrito ó que, tras bastante tempo, me deron acuse de recibo e agora enviei a miña pregunta sobre o mesmo tema a "Zapiavelo".Quero deixar constáncia de que, polo de agora, só estou en contra do xeito; non entro a valora-lo tratado ainda que existe xa información ó respecto e hai cousas realmente curiosas como a escepción para o R.U., o enmarcamento dos servizos públicos no mercado da competéncia, e alguns dos trocos nos procedementos decisorios... mais o que mais me alarma é a cesión de mais competencias e poder a órganos que non están ó alcance da cidadanía (Comisión e BCE) mais SI dos Lobbystas.
Publicar un comentario