Lonxana Estella

OUUUUuuuu

Hoxe o cansancio Psicolóxico fixo mella... Ver a meta e non rematar de chegar faise duro ás veces. Lizarra é un lugar un tanto contradictorio; O sabor a vello da súa zona monumental contrasta coa fealdade de alguhas partes da cidade e coa abundacia industrial dos arredores. Mais si é certo o que dí o Calixtinua: Comese ben.
Publicar un comentario