Outro "Logro" da UE.

OUUUUuuuu

Mediante artimañas legais que contradín o própio espíritu do TCUE a poderosa industria do software conqueriu que a Comisión Europea aprovase a "patentabilidade das ideas" diredes que este é un tema vello, mais non por elo menos alarmante. Pouco podo engadir eu ó que se dí nos círculos nos que me informo.

Xa lle debemos á UE.

  • Os chips RDIF ata nos pasaportes.

  • As patentes de software.

  • A mercantilización de servizos esenciais (Sanidade, Educación).

    POLO SOFTWARE LIBRE EN EUROPA
  • Publicar un comentario